Kubeadm ile Kubernetes kurulumu

Mon, Aug 14, 2017 One-minute read

Bu yazımızda Kubeadm ile Kubernetes node kurulumunu gerçekleştiriyoruz.

Test sistemimiz Ubuntu 16.04 LTS üzerindedir.

Kubeadm için bazı ön gereksinimler mevcut. Bunlar docker ve kubectl. Docker için buradan önceki yazımıza gidebilirsiniz.

Kubectl için bu komutu çalıştırmamız gerekiyor. Kubernetes reposunu ekleyip kubelet kurulumu yapıyoruz.

https://kubernetes.io/docs/setup/independent/install-kubeadm/

apt-get update && apt-get install -y apt-transport-https
curl -s https://packages.cloud.google.com/apt/doc/apt-key.gpg | apt-key add -
cat <<EOF >/etc/apt/sources.list.d/kubernetes.list
deb http://apt.kubernetes.io/ kubernetes-xenial main
EOF
apt-get update
apt-get install -y kubelet kubeadm

kubeadm init yazarak başlatıyoruz.

Biraz uzun sürebilir.

Çıktıda da görüldüğü gibi klasörü bizim oluşturmamız gerekiyor.

mkdir -p $HOME/.kube
  sudo cp -i /etc/kubernetes/admin.conf $HOME/.kube/config
  sudo chown $(id -u):$(id -g) $HOME/.kube/config

Daha sonra kubernetes için bir network plugin yüklememiz gerekiyor. Bunun için weaveworks kullanıyorum.

kubectl apply -n kube-system -f \
"https://cloud.weave.works/k8s/net?k8s-version=$(kubectl version | base64 | tr -d '\n')"

Kubernetes nodemuz şu an hazır. Eğer web ui istiyorsak kubernetes dashboard kurmamız gerekiyor.