Docker exec komutu

Mon, Aug 14, 2017 One-minute read

Bu yazımızda docker exec komutu ile containerların içerisine erişiyoruz.

Örnek olarak bir nginx containerı çalıştıralım ve exec ile içerisine bağlanalım.

docker run -d nginx

Daha sonra bu containerın id veya ismine ihtiyacımız olacak bu yüzden docker ps ile listeleyelim.

Burada unutulmaması gereken bir yer var. Eğer exec ile container içinde değişiklik yaparsanız bu o image dosyasına yazılmaz. Yani kalıcı bir değişiklik olmaz.