Verilen cosinüs değerinin bulunması

Bu programda verilen cos değerinin (örn cos37) açısını bulacağız.

Yukarıda studio.h ve math.h kütüphanelerini ekledik…
Cos 60=0.5 Sağlamasını yapalım cos(60*pi/180)=0.5
This entry was posted in C++, Uncategorized and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply