Girilen sayının faktöriyelini bulmak

Wed, Jan 18, 2012 One-minute read

Programda kullanıcının girdiği sayının faktöriyelini bulunacak.